COM-Port Adapter (USB til RS232)

Adapter mellom en USB kobling og en COM-Port kobling (Serial Port RS232 DB9)

kr250.00 inkl.mva

EnglishNorwegian